OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Podnošenje prigovora

Privatni i poslovni korisnici

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,

na adresu: TONet d.o.o., Široki put 119b, 32000 Vukovar ili

na telefaks broj: +385 32 441 152 ili

na e-mail adresu: info@tonet.hr

Trgovac se obvezuje odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Molimo Vas da uz isti dostavite i sljedeće podatke: Ime i prezime podnositelja prigovora i adresu za dostavu odgovora.

TONet d.o.o.