Najčešća pitanja

Česta pitanja i odgovori

Više pitate više odgovaramo​

Potrebno je zatražiti neki od paketa putem internet stranice za privatne korisnike, poslovne korisnike, VoIP telefoniju, ZAS pakete kablovskog interneta, ili neke od paketa interneta + televizije. Naši djelatnici iz prodaje kontaktirati će Vas u najkraćem mogućem vremenu kako bi Vam dali dodatne informacije o paketima te kako postati korisnik. Ako se nalazite u dometu signala naš tim će instalirati opremu koja Vam je potrebna za spajanje, a nakon toga odabrati ćete željeni pretplatnički paket.

Svojem korisničkom računu pristupate na adresi https://tonet.hr/korisnik

Da bi mogli pristupati korisničkom djelu morate biti naš korisnik usluga, nakon čega dobijate sve pristupne podatke te tako lakše naručujete nove usluge, mijenjate stare, imate pregled svih računa na jednom mjestu i još dodatnih mogućnosti. 

Incoming mail server (Ulazni server) (POP3/IMAP):
SSL (preporučeno) – web.tonet.hr – IMAP Port: 993 / POP3 Port: 995
BEZ SSL – mail.tonet.hr – IMAP Port: 143 / POP3 Port: 110

Outgoing mail server (Izlazni sever) (SMTP):
SSL (preporučeno)  web.tonet.hr – Port: 465
BEZ SSL mail.tonet.hr – Port: 25

NE, i to je nešto čime se posebno ponosimo! Koristimo vlastitu (bežičnu) mrežnu infrastrukturu koja radi neovisno od Vašeg telefonskog priključka. Primjenjujući najnovije tehnologije i protokole ona nam omogućuje kvalitetnu i brzu komunikaciju i u najzahtjevnijim uvjetima! Veza između routera/modema koji se instalira na Vašoj lokacijii (sa najboljom optičkom vidljivošću prema prvoj pristupnoj točki) i Vašeg računala izvedena je kvalitetnim UTP mrežnim računalnim kabelom.

HAKOMetar je Java aplikacija kojom korisnici mogu ispitati kakvoću usluge širokopojasnog pristupa internetu tj. izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka do svojega računala.
Rezultati mjerenja mogu vam poslužiti kao jedan od dokaza u postupku prigovora na kakvoću usluge. Prigovor se  podnosi pisanim putem operatoru u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust operatora, uz koji prigovor prilažete rezultate mjerenja. HAKOM-u se sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama možete obratiti tek nakon okončanja postupka pred operatorom. Detaljne upute o načinu podnošenja prigovora možete pročitati ovdje.

UPOZORENJE!

Za korištenje aplikacije na računalu potrebno je imati instaliran Java Runtime. Prilikom pokretanja aplikacije korisnik će morati potvrditi da je svjestan mogućih dodatnih troškova koje će izvršavanje aplikacije izazvati (ukoliko korisnik nema “flat” paket, te mjesečni račun ovisi o količini prenesenih podataka), te da je suglasan s mogućim dodatnim troškom. Detaljni tehnički opis aplikacije možete pročitati u tehničkom rješenju.

Pokretanje ove aplikacije uzrokuje preuzimanje određene količine podataka s interneta. Na grafu su prikazane predviđene količine podataka koje aplikacija prenosi prilikom inicijalnog mjerenja u ovisnosti o brzini veze. Moguće je odstupanje od predviđenih vrijednosti. Najučestalije vrijednosti označene su plavom, a najveće moguće žutom isprekidanom crtom. Ukoliko korisnik ponavlja mjerenja, aplikacija svaki puta prenosi ponovno sličnu količinu. U slučaju nepredviđene greške ili nedostupnosti pojedinih poslužitelja aplikacija može prenijeti i veću količinu od predviđene u normalnim uvjetima što treba uzeti u obzir.

PRIMARY: 213.147.96.51

SECONDARY: 213.147.96.52

GATEWAY – ZTE RUTERI: 192.168.1.1

SUBNET / NETMASK: 255.255.255.0

Niste pronašli odgovor koji Vas zanima?

Pitajte nas a mi ćemo Vaše pitanje uvrstiti na popis kako bi i drugi korisnici sa istim pitanjem što brže došli do svog odgovora.